Voor bedrijven

Thuis in de toekomst

We bieden onze leerlingen, studenten en cursisten een vertrouwde basis. Van daaruit kunnen ze zich voorbereiden op de toekomst. ‘Thuis in de toekomst’ heeft ook een belofte in zich: op onze vakgebieden zijn we innovatief en ondernemend. Samen met het bedrijfsleven en de overheid geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. Op thema's die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. 

 • Voor bpv-bedrijven (stage)

  Naast de lessen op school gaan studenten tijdens de opleiding een aantal stages lopen. Dit noemen we ook wel de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens een stage heeft u een jonge professional in huis met een frisse blik en actuele kennis die kan meedraaien met verschillende werkzaamheden.

  Ik zoek een stagiair

  Leuk! Als u een erkend leerbedrijf bent, kunt u uw interesse kenbaar maken via stagemarkt.nl via SBB. Bent u dat nog niet? Meld uw bedrijf dan bij SBB aan om leerbedrijf te worden. Neem voor meer informatie contact op met de bpv-coördinator van één van onze scholen. 

  Ik heb een stagiair, wat wordt er van me verwacht?


  Studenten/leerlingen zoeken zelf een plek
  In principe zoeken studenten en leerlingen zélf een stageplek. De scholen ondersteunen hier uiteraard bij. U kunt een sollicitatiebrief, mail of telefoontje verwachten, waarin het kennismaken, de stageperiode en de eventuele opdrachten besproken worden. De student/leerling plant met u een kennismakingsgesprek om hier verder over te spreken.

  Begeleiding en beoordeling
  Tijdens de stage gaat de student/leerling aan de slag om (vakspecifieke) werkzaamheden te leren. Daarnaast krijgt hij/zij in de meeste gevallen opdrachten vanuit school. De beoordeling vindt in ieder geval aan het einde van de periode plaats. 

  Wat verwachten we van u?
  U biedt als bedrijf een goede werkplek voor een student. Studenten bepalen samen met u en met school de leerdoelen. U zorgt ervoor dat studenten kunnen oefenen in situaties die aansluiten bij deze doelen. U weet wat een student moet kennen, kunnen en welke beroepshouding vereist is binnen de branche. Daarbij is het belangrijk dat de student binnen uw bedrijf een vaste praktijkbegeleider heeft.  

  Een aantal formele afspraken wordt vastgelegd in de praktijkovereenkomst (POK).  In de praktijkovereenkomst staan de rechten en plichten van de student, de school en het leerbedrijf. De overeenkomst is bindend en bevat informatie over bijvoorbeeld begeleiding, verzekering en aansprakelijkheid. Deze overeenkomst wordt door zowel het leerbedrijf, de student als de school, voordat de BPV start, getekend.

  Verzekeringen

  In principe bent u als stagebedrijf aansprakelijk voor de schade die de stagiair tijdens of in verband met de stage mocht lijden, dan wel voor de schade die de stagiair in de uitoefening van zijn werkzaamheden tijdens of in verband met de stage toebrengt aan uw stagebedrijf of aan derden. Zorg dat u hiervoor verzekerd bent. Indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair, is de stagiair of diens ouders zelf aansprakelijk.
  Lees ook: Beroepspraktijkvorming en aansprakelijkheid | Informatie voor bedrijven

  Salaris/vergoedingen

  Leerbedrijven met een deelnemer van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL/deeltijd) komen in aanmerking  voor overheidssubsidie. Deze subsidie is bedoeld als compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Meer informatie over deze subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  In sommige gevallen kunt u als leerbedrijf ook een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via www.colland.nl kunt u nalezen of er een dergelijk fonds bestaat in uw sector.

  Salaris of vergoeding
  De BBL-deelnemer is als werknemer bij u in dienst en staat (meestal) op de loonlijst. Het salaris wordt, indien van toepassing, bepaald door de cao en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Een deelnemer van de beroepsopleidende leerweg (BOL/voltijd) ontvangt in principe geen beloning van het leerbedrijf. Een onkosten- en/of reiskostenvergoeding mag wel. Echter: zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd.

 • Voor bedrijven die hun medewerkers willen scholen

  We verzorgen praktijkgerichte cursussen en trainingen voor particulieren, werkgevers en werknemers, maar ook incompany maatwerk- en bijscholingstrajecten. 

 • Voor leveranciers

  Op deze pagina zijn de inkoopvoorwaarden, algemene betaalvoorwaarden en factuurgegevens te vinden.

  Yuverta is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn