omhoog
Yuverta vmbo Den Bosch

Onze school

Missie en uitgangspunten

Missie

Yuverta vmbo Den Bosch is er voor jongeren vanaf 11  jaar, afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Het maakt niet uit welke levenbeschouwelijke overtuiging zij hebben of wat hun culturele achtergrond is. We zijn er om al deze jongeren algemene en beroepsvoorbereidende vorming te bieden. Daarnaast wil onze school de persoonlijkheidsvorming van de leerlingen bevorderen, zodat ze een passende functie in de maatschappij kunnen verwerven. Ons uitgangspunt hierbij is: leerlingen kunnen meer dan ze denken en kunnen meer dan wij denken.

Uitgangspunten

Yuverta vmbo Den Bosch hanteert daartoe de volgende uitgangspunten:

 • de leerling staat centraal
 • de leerling is (mede)verantwoordelijk voor het leerproces
 • de leerling wordt uitgedaagd tot leveren van een prestatie
 • de leerling wordt begeleid in zijn totale ontwikkeling
 • de leerling is continu in verandering
   
 • leren gebeurt binnen- en buitenschools
 • leren doen we van en met elkaar
 • leren gebeurt vooral door doen
 • leren is leuk door de successen
 • leren door samenhang tussen de vakken
   
 • de leerwereld is uitdagend voor de leerling
 • de leerwereld is de leefwereld van de leerling
 • de leerwereld is veilig en kleinschalig
 • de leerwereld is breed met groen
 • de leerwereld is modern, duurzaam en contextrijk

Anti-pestprotocol

Yuverta vmbo Den Bosch wil leerlingen graag een veilige school bieden. Een school waar je jezelf kunt zijn en waar je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we onder meer een anti-pestprotocol.
Daarin staat precies wat we doen met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: hoe we pesten kunnen voorkómen, binnen en buiten de school.

Gezonde schoolkantine

De kantine van Yuverta vmbo Den Bosch is een Gezonde Schoolkantine. Wij hebben al een keer de Gouden Schoolkantine schaal ontvangen. Bij onze kantine kun je dus kiezen voor gezond en lekker!
Meer dan 80% van wat de kantine verkoopt is gezond. Onze (bruine) broodjes worden iedere dag vers op school gemaakt. Je kunt ook gratis water tappen bij een speciale watercooler. Natuurlijk verkopen we af en toe ook wel eens iets wat minder gezond is, zoals worstenbroodjes. 

Meepraten op school

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad voor en door leerlingen, waardoor leerlingen inspraak krijgen in de omgeving waarin ze zich alle dagen bevinden. De raad houdt rekening met de wensen van de leerlingen en zorgt dat de ideeën van de leerlingen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.  
De leerlingenraad is dus een soort spreekbuis voor leerlingen naar docenten en schoolleiding toe, maar ook andersom.

Eco-Schools

Sinds september 2016 is Yuverta vmbo Den Bosch officieel een Eco-School! In 2014 was de aftrap voor het project Eco-Schools op het toenmalige Helicon VMBO Den Bosch. Door het ondertekenen van een intentieverklaring gaf de school aan zich voor te nemen het internationale keurmerk voor duurzame scholen te willen behalen.  
Het keurmerk voor een Eco-School is de door de VN erkende Groene Vlag. Wereldwijd zijn er 15.000 Groene Vlaggen uitgereikt op meer dan 43.000 deelnemende scholen in 58 landen. Om als Eco-School gecertificeerd te worden doorloopt de school een zevenstappenplan. Leerlingen worden actief betrokken in dit proces; het Eco-team bedenkt acties en voert deze in en om de school ook uit. www.eco-schools.nl

Eco-raad

Door de leerlingenraad en het Eco-Schools team samen te voegen is de Eco-raad ontstaan. De Eco-raad heeft tot doel om de stem van de leerling te laten horen op school. 
De Eco-raad bestaat uit leerlingen en docenten die reglematig bijeenkomen om onderwerpen op het gebied van duurzaamheid met elkaar te bespreken. Wensen, adviezen en klachten van leerlingen kunnen via deze raad doorgegeven worden aan de directie. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de directie advies vraag aan de Eco-raad over bepaalde veranderingen of ideeën.
Leerlingen kunnen de leden van de Eco-raad aanspreken of e-mailen.

Ouders

De vestigingsouderraad van Yuverta vmbo Den Bosch bestaat uit een aantal actieve ouders die het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij diverse activiteiten van de school. 

De oudercommissie is een vertegenwoordiging van alle ouders die namens hen het woord voert. Deze commissie vergadert een aantal keer per jaar met de directie. Tijdens deze vergaderingen worden organisatorische en onderwijskundige zaken (beleid en visie van de school) besproken. Meer weten over de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar: oudercommissie.vmbo.denbosch@yuverta.nl

Scholen op de kaart

Wil je onze school vergelijken met andere scholen? Ben je benieuwd naar de leerling tevredenheid of naar het slagingspercentage? Kijk dan op www.scholenopdekaart.nl

Lesrooster

Yuverta vmbo Den Bosch werkt met Magister. Hierin vind je alle informatie over je rooster, cijfers, huiswerk en je aan- en afwezigheid. Magister is toegankelijk voor jou en je ouders.

Regulier lesrooster
Een lesdag bestaat uit maximaal 9 lesuren van 45 minuten. De lessen beginnen om 08.30 uur en duren tot uiterlijk 16.15 uur.  Na het 2e en 6e lesuur is er een korte pauze van 15 minuten en van 11.45 - 12.15 uur is de grote pauze.

Verkort lesrooster
Een aantal keer per jaar is een verkort lesrooster van toepassing, dan duren de lessen 35 minuten. Ook dan beginnen de lessen om 8.30 uur, maar het 9e lesuur is om 14.30 uur afgelopen. Na het 3e en 6e lesuur zijn de pauzes

Delen
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail
 • WhatsApp
 • LinkedIn