omhoog
Yuverta het groene lyceum Eindhoven

Onze school

Het Groene Lyceum van Yuverta Eindhoven is een gezellige school waar je snel iedereen leert kennen. We vinden het belangrijk dat jij ontdekt wat je leuk vindt. Daarom begeleiden we je met veel persoonlijke aandacht.

Dit zijn wij:

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plek vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Omdat we in 2020 zijn gestart met het Groene Lyceum, hebben we nog geen informatie over ouder- en leerlingtevredenheid. Natuurlijk hebben we dat wel van onze huidige opleidingen. 
Op de site 'scholen op de kaart' lees je de resultaten van die tevredenheidsonderzoeken.

Je goed voelen op school

We willen dat jij je veilig voelt op school, dat jij jezelf kunt zijn en dat je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we een anti-pestprotocol. We ondernemen actie met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: we willen pesten voorkomen, binnen en buiten de school.

Meepraten op school

Je kunt meedenken en -praten over onze school! Leerlingen kunnen deelnemen aan de leerlingenraad. Ook hebben we een ouderactiviteitencommissie.

Lestijden

De lestijden liggen tussen 08:30 en 16:15 uur. Op dinsdag ben je uiterlijk om 14:30 uur uit.
De onderbouw en bovenbouw hebben andere lestijden en pauzetijden.

Groen en gezond

Wij vinden een gezonde leefomgeving en levensstijl belangrijk. We hebben daarom een gezonde schoolkantine en we hebben het keurmerk 'Eco-School'. Dat laatste betekent dat we aandacht besteden aan duurzaamheid binnen de school.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 dec. t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 feb. t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag / Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart en lesvrije dag

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

22 juli t/m 2 september 2022


Studiedagen

30 september 2021
2 november 2021
14 februari 2022
11 maart 2022
30 mei 2022

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp
  • LinkedIn